Мобилна машина за почистване на зърно

Данни за продукта

Номер на продукта Мобилна машина за почистване на зърно:

Мобилна семепочистваща комбинираната машина разполага с аспирация,ситова част и триор + вградена обеззаразяваща машина. Производителността на мобилната машина е почистване на 4 тона зърно на час.
Подвижната машина за почистване на зърно е мобилна, разполагаща сьс собствен шнек за захранване и шнек за готовото зърно.

Мобилната машина се о бслужва се от двама, трима човека.


Зърното първо преминава   през аспирация, която отнема инертните отпадьци и фин прах (плява). След това зърното преминава през пьрвия триор, който премахва плевели и счупено зьрно, отвеждайки ги в течка в чувал.

Зърното постъпва в ситовата част, кьдето се отделят слабите и счупени зърна на дьлжина под 2,5мм. От ситовата част преминава в триор, който отделя годните семена, които отиват в дозатора за обеззаразяване.

Мобилната машина се използва за обеззаразяване на всички видове семена и почистване и обеззаразяване на пшеница и ечемик.


Фирма:
Адрес:
Телефон:
Факс: