Машини за почистване на зърно

Данни за продукта

Номер на продукта Машини за почистване на зърно:

Земеделско и селскостопанско оборудване.

Комбинираната машина за почистване на семена разполага с аспирация,ситова част и триор + вградена обеззаразяваща машина. Производителността на машината е почистване на 4 тона зърно на час.
Машината за почистване на зърно е мобилна, разполагаща сьс собствен шнек за захранване и шнек за готовото зьрно.

Семената първо преминават през аспирация, която отнема инертните отпадьци и фин прах (плява). След това зърното преминава през пьрвия триор, който премахва плевели и счупено зьрно, отвеждайки ги в течка в чувал. Зърното постъпва в ситовата част, кьдето се отделят слабите и счупени зърна на дьлжина под 2,5мм. От ситовата част преминава в триор, който отделя годните семена, които отиват в дозатора за обеззаразяване.

Селскостопанската машина се използва за обеззаразяване на всички видове семена и почистване и обеззаразяване на пшеница и ечемик.


Фирма:
Адрес:
Телефон:
Факс: